Turløypene og Vindfjelløpstraseen.
Beste utgangssted:
Løvås
Viddaseter
Grorud

Nykjørte løyper og fine forhold.

Svarstad sentrum.

Nykjørte løyper.

Beste utgangspunkt.
Ned ved kirken.

Fylkesanlegget Borgen.

Bra forhold for både klassisk og skøyting.

Smøretips

Skigo blå festevoks  -2 –  -10 C.
Felleski er bra og tape er også bra.

Temperatur:-4 C .