Turløypene og Vindfjelløpstraseen.
Beste utgangssted:
Løvås
Viddaseter
Grorud

Ikke kjørt løyper etter siste snøfall..

Smøretips Vindfjelløpet.
Det er meldt +4- +5 C på søndag.

Gli: Grafitt glivoks i bunnen og Vauhti LDR +5 – 15 C , Rode FC 1  +7 – -3 C,  Maplus FP4 +10 – -3 C fluorpulver som topping.  Alle er bra pulver.

Feste:Tynt med Rode Multigrade universalklister klister i bunnen, rød Rex klister  eller Rode Rossa spesial  som topping.

 

Svarstad sentrum.

Nykjørte løyper igår.

Beste utgangspunkt.
Ned ved kirken og ved industriområdet.

Fylkesanlegget Borgen.

Bra forhold for både klassisk og skøyting.

Smøretips

Skigo blå festevoks -2 –  -8 C.
Felleski er bra og tape er også bra.

Temperatur:-4 C .