Turløypene og Vindfjelløpstraseen.
Beste utgangssted:
Løvås
Viddaseter
Grorud

Brukbare forhold innover på skogsveiene.
Vi har fått 2 cm nysnø i de gamle sporene.

Fylkesanlegget Borgen.

Bra forhold

Smøretips.
+1 C på morgenen, men det blir mildere utover dagen.

Tynt med Rex lilla klister i bunnen og Start universalklister som topping.
Felleski og Nanogripski går bra utpå dagen.
Temperatur:
+1 C.