Turløypene og Vindfjelløpstraseen.

Beste utgangssted:
Viddaseter, men også fra Løvås kan du starte, gå 200 m fra parkering og
løypene starter på venstre side (Tveitseterveien). Ikke kjørt i det siste.
Løypene går fra Vidda mot Årum og Presteseter.

Svarstad sentrum.
6 km lang klassisk løype.
Ikke brukbart.

Fylkesanlegget Borgen.
Bra forhold for skøyting/klassisk, løype 3 km.
På Tveitseterveien, fra Borgen-Hellingsrud mot Løvås, ikke kjørt i det siste.
Nykjørte løyper fra Borgen mot Presteseter..

Smøretips.

Felleski går bra. For smørbare ski tynt med isklister i bunnen og  universalklister som topping.

Temperatur:
-2  C.

Vestskogen Sande (Montebello Skiarena) du kan nå kjøre opp dit fra Hof/Eidsfoss
Bra forhold, nykjørte løyper i dag..